upravni i nadzorni odbor HFD-a

UPRAVNI ODBOR

 Izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar, predsjednik

(Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Perislava Bešić Smlatić, prof., potpredsjednica

(Srednja škola Ivana Lucića, Trogir)

Matija Mato Škerbić, prof., tajnik

(Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

Prof. dr. sc. Damir Hršak

(Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Doc. dr. sc. Boško Pešić

(Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku)

Dr. sc. Marko Kardum

(Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

Anita Lunić, mag. phil.

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Marijana Kolednjak, prof.

(Sveučilište Sjever)

Nikolina Iris Filipović, mag. phil.

(Zagreb)

 

NADZORNI ODBOR

Mr. sc. Goran Grgec, predsjednik

(Zagreb)

Marko Kos, mag. phil

(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Dr. sc. Željka Metesi  Deronjić,

(Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)