nastava filozofije, logike i etike

POPIS LITERATURE ZA NATJECANJE IZ FILOZOFIJE

U 2019. GODINI

Tema natjecanja:

FILOZOFIJA I PRIRODNE ZNANOSTI

Školska razina natjecanja

  • Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb, 2009., str. 271–273 (509d–511e).
  • Platon, Timej, u: Damir Barbarić, Skladba svijeta. Platonov Timej, Matica hrvatska, Zagreb, 2017., str. 83–91, 125–131, 135–145, 153, 183 (27d5–32c4, 46c7–47c5, 47e3–48a7, 48e1–49b6, 50b5–50e7, 51b5–54d5, 57c6–57d6, 68e1– 69a5).
  • Aristotel, Metafizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992., str. 59, 121–125 (1003a20–1003a32, 1028b1–1027a14).
  • Aristotel, Fizika, Globus – Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1988., str. 29-30, 31, 36–37, 47–56 (192b8–192b35, 193a29–193a30, 194b15–195a3, 198a1–200b10).

Međužupanijska razina natjecanja

  • Francis Bacon, Novi Organon, Naprijed, Zagreb, 1986., str. 37-39, 41-43, 48, 50-53, 67-70, 74-77, 92, 94-95, 97, 116-118, 121-125 (aforizmi iz prvog dijela: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 45, 48, 50, 51, 54, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 95, 96, 99, 104, 129; aforizmi iz drugog dijela: 1, 2, 3, 4).
  • René Descartes, Rasprava o metodi, Matica hrvatska, Zagreb, 1951., str. 21-24, 38, 59.
  • David Hume, „Istraživanje o ljudskom razumu“, u: Tomislav Reškovac, Filozofija: udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2012., str. 134-136.
  • Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1984., str. 366-371.
  • Immanuel Kant, Metafizička polazna načela prirodne znanosti, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990., str. 5-18.
  • Immanuel Kant, Kritika rasudne snage, Kultura, Zagreb, 1957., str. 249-254.

Državna razina natjecanja