Metodički ogledi

Metodički ogledi

Impressum

Upute autorima
Instructions for Authors

Upute recenzentima
Instructions for Reviewers

Autorska izjava
Author statement

ISSN: 0353-765X
e-ISSN: 1848-2325
UDK: 1.07:372.81

Časopis »Metodički ogledi« izlazi od 1990. godine. Osnivanje časopisa inicirano je potrebom za osvjetljavanjem bitnih pitanja odgoja u teoriji i praksi. »Metodički ogledi« pokrenuti su s ciljem zadovoljavanja komunikacijskih potreba stručnjaka različitih (filozofskih i znanstvenih) profila koji nastoje oko unaprjeđivanja metodika nastave različitih predmeta s osloncem u filozofiji, što neizostavno upućuje i na promišljanje odgojnih pitanja u cjelini. Časopis je namijenjen svima koji se bave odgojem i poučavanjem, nudeći im mjesto susreta i otvarajući prostor stvaralačkom djelovanju. Programska orijentacija časopisa »Metodički ogledi« usmjerava se na prikaz i sučeljavanje različitih filozofskih škola, krugova i orijentacija u pitanjima odgoja, poučavanja i nastave, nastojeći njegovati pluralizam mišljenja, kako bi mišljenje odgoja održao živim i otvorenim za novo. Jer, samo tako odgoj ima budućnost, i samo je s takvim odgojem budućnost uopće moguća.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Metodički ogledi je časopis u otvorenom pristupu. Radovi objavljeni u časopisu besplatno se smiju koristiti za osobnu, edukacijsku ili neku drugu nekomercijalnu svrhu, uz navođenje izvora. 

Časopis Metodički ogledi od autora ne traži naknadu niti za jedan dio izdavačkog procesa. 

Godišnja pretplata iznosi 59 kn (s uključenom poštarinom), a ostvaruje se preko Hrvatskog filozofskog društva.

Kontakt:

Metodički ogledi
Hrvatsko filozofsko društvo
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
e-mail: izagorac@ffzg.hr ; metodicki.ogledi@hrfd.hr