Metodički ogledi

Impresum

Upute autorima
Instructions for authors

Upute recenzentima
Instructions for reviewers

Autorska izjava
Author statement

ISSN: 0353-765X
e-ISSN: 1848-2325
UDK: 1.07:372.81

Časopis »Metodički ogledi« izlazi od 1990. godine. Osnivanje časopisa inicirano je potrebom za osvjetljavanjem bitnih pitanja odgoja u teoriji i praksi. »Metodički ogledi« pokrenuti su s ciljem zadovoljavanja komunikacijskih potreba stručnjaka različitih (filozofskih i znanstvenih) profila koji nastoje oko unaprjeđivanja metodika nastave različitih predmeta s osloncem u filozofiji, što neizostavno upućuje i na promišljanje odgojnih pitanja u cjelini. Časopis je namijenjen svima koji se bave odgojem i poučavanjem, nudeći im mjesto susreta i otvarajući prostor stvaralačkom djelovanju. Programska orijentacija časopisa »Metodički ogledi« usmjerava se na prikaz i sučeljavanje različitih filozofskih škola, krugova i orijentacija u pitanjima odgoja, poučavanja i nastave, nastojeći njegovati pluralizam mišljenja, kako bi mišljenje odgoja održao živim i otvorenim za novo. Jer, samo tako odgoj ima budućnost, i samo je s takvim odgojem budućnost uopće moguća.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Godišnja pretplata iznosi 59 kn (s uključenom poštarinom), a ostvaruje se preko Hrvatskog filozofskog društva.

Kontakt:

Metodički ogledi
Hrvatsko filozofsko društvo
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
e-mail: izagorac@ffzg.hr ; metodicki.ogledi@hrfd.hr