Metodički ogledi 54 (2/2021)

Slika MO54

Sadržaj (str. 3)

Contents (str. 5)

Ivana Zagorac: Riječ urednika (str. 7)
Uvodnik

Morana Koludrović, Višnja RajićRazvoj i uloga školskog kurikuluma u Republici Hrvatskoj: Povijesno-komparativna analiza (str. 11-36)
Izvorni znanstveni članak

Dejan Donev: Nužnost uvođenja sadržaja etičkoga obrazovanja u nastavu (str. 37-52)
Pregledni rad

Marko Jurjako, Zdenka Brzović: 
Mora li identitet biti nužan? (str. 53-76)
Pregledni rad

Daliborka Luketić, Nataša Kustura: Biti plesni pedagog: Ispitivanje temeljnih odrednica profesije pedagoga u umjetničkom području (str. 77-101)
Izvorni znanstveni članak

Petra Kuntin: Mišljenja studenata primarnog obrazovanja o obilježjima profesije (str. 103-125)
Prethodno priopćenje

Sanja Simel Pranjić: Brižnost nastavnika iz perspektive učenika i nastavnika: Implikacije za inicijalno obrazovanje nastavnika (str. 127-149)
Pregledni rad

Ines Kovačić, Marina Čović: IWB integration in the school subject Science: Primary school teachers’ perceptions (str. 151-169)
Prethodno priopćenje

Sanja Skočić Mihić, Snježana Sekušak Galešev, Selma Kehonjić: Učiteljska procjena znanja o simptomima, etiologiji i tretmanu ADHD-a (str. 171-191)
Izvorni znanstveni članak

Lidija Nikolić: Ritamske aktivnosti: Poticaj za razvoj djeteta (str. 193-220)
Pregledni rad

Jerneja Žnidaršič, Barbara Sicherl Kafol, Olga Denac: Preschool teachers and musically gifted children in Slovene kindergartens (str. 221-245)
Izvorni znanstveni članak

Snježana Dobrota, Mirna Vukić: Interkulturalna efikasnost i preferencije glazbi svijeta u kontekstu visokoškolskog obrazovanja (str. 247-262)
Pregledni rad

Marijo Krnić, Ani Silić: Stvaralaštvo hrvatskih skladateljica u udžbenicima Glazbene kulture (str. 263-280)
Pregledni rad

Katarina Zadnik: Interactive learning materials for subjects Music Theory and Solfeggio in the Slovenian primary music school (str. 281-301)
Izvorni znanstveni članak