Metodički ogledi 52 (2/2020)

Korice MO 52

Sadržaj Hrčak
Sadržaj (str.3-3) hrvatski
Contents (str.4-4) engleski
Riječ urednika (str.5-7) hrvatski
Ivana Zagorac
Uvodnik
»Obrazovanje za proturječnost i otpor«: Prilog rekonstrukciji Adornove »pedagogije« (str.11-33) hrvatski
“Education for contradiction and resistance”: A contribution to the reconstruction of Adorno’s “pedagogy” (str.11-33)
Predrag Krstić
Izvorni znanstveni članak
Tema sveučilišta u Crnim bilježnicama Martina Heideggera (str.35-47) hrvatski
Topic of university in Martin Heidegger’s Black Notebooks (str.35-47)
Saša Radojčić
Pregledni rad
Karakteristike demokratske školske kulture i demokratskoga školskog vođenja u osnovnim školama iz učiteljske perspektive (str.49-74) hrvatski
The characteristics of democratic school culture and democratic school management in primary schools from the teacher’s perspective (str.49-74)
Monika Pažur
Izvorni znanstveni članak
Slika suvremenog odgojitelja u paradigmi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (str.75-103) hrvatski
Picture of a modern educator in the paradigm of early and preschool education (str.75-103)
Željka Pintar
Pregledni rad
Međuvršnjački prijateljski odnosi u razrednom odjelu (str.105-128) hrvatski
Friend relationships among peers in the classroom (str.105-128)
Ante Kolak, Ivan Markić
Izvorni znanstveni članak
Stavovi studenata nastavničkih studija prema nastavničkoj naobrazbi: Primjer dvaju zagrebačkih sveučilišta (str.129-147) hrvatski
The opinions of teacher education students towards teacher education: The example of two universities in Zagreb (str.129-147)
Dunja Jurić Vukelić, Rona Bušljeta Kardum
Izvorni znanstveni članak
Dječja lektira i novi mediji (str.149-170) hrvatski
Children’s required reading and new media (str.149-170)
Marinko Lazzarich, Antonia Čančar
Pregledni rad
Europska dimenzija u obrazovanju u udžbenicima geografije u hrvatskim osnovnim školama: Naučene lekcije i buduća očekivanja (str.171-192)
The European dimension in education in geography textbooks for Croatian primary schools: Lessons learned and future expectations (str.171-192) engleski
Bojana Vignjević Korotaj, Jasminka Ledić, Ivana Miočić
Prethodno priopćenje
Ispitivanje interesa i zadovoljstva nastavom likovne umjetnosti kao poticaja za razvoj sposobnosti učenja ostalih nastavnih predmeta (str.193-213) hrvatski
Examining the interest in and satisfaction with fine arts teaching as an incentive to develop learning capabilities in other subjects (str.193-213)
Miroslav D. Drljača, Siniša Opić, Milan Matijević
Prethodno priopćenje
Martina Kolar Billege, Sadržaj, ishodi i vrednovanje u Hrvatskome jeziku – metodički pristup (str.217-218) hrvatski
Martina Kolar Billege, Sadržaj, ishodi i vrednovanje u Hrvatskome jeziku – metodički pristup [Content, Outcomes and Evaluation in the Croatian Language – Methodological Approach] (str.217-218)
Vesna Budinski
Recenzija, Prikaz slučaja