Metodički ogledi 46 (2/2017)

MO46 - Naslovnica

Sadržaj HRČAK
SADRŽAJ (str.3-3) hrvatski
Ostalo
CONTENTS (str.4-4) engleski
Ostalo
Riječ urednika (str.5-6) hrvatski
Ivana Zagorac
Uvodnik
Filozofija odgoja i odgojna uloga pričanja priča o kršenju ljudskih prava (str.9-21) hrvatski
Philosophy of education and the educational role of storytelling concerning the violation of human rights (str.9-21)
Milena Radovan Burja
Pregledni rad
Zadovoljstvo poslom, motivacija učitelja za rad i poticanje razvoja kompetencija učenika (str.23-38) hrvatski
Teachers’ job satisfaction, work motivation, and encouragement of competences among pupils (str.23-38)
Edita Borić
Prethodno priopćenje
Stavovi o glazbenom obrazovanju kao čimbenik glazbenog obrazovanja budućih učitelja (str.39-55) hrvatski
Attitudes about music education as a factor of music education for future primary school teachers (str.39-55)
Lidija Nikolić
Pregledni rad
Interkulturalni sadržaji kao polazište nastave glazbe u europskim općeobrazovnim školama (str.57-84) hrvatski
Intercultural contents as a foundation of teaching music in European general education schools (str.57-84)
Amir Begić, Jasna Šulentić Begić
Pregledni rad
»Sreća je kad tata i ja igramo nogomet« ili o dječjem izricanju emocija (str.85-106) hrvatski
“Happiness is when Dad and I play football” – Children’s talk about emotions (str.85-106)
Jelena Vignjević, Matea Brandt
Stručni rad