Metodički ogledi 42 (2/2015)

METODIČKI OGLEDI 42 (2/2015)

UVOD

SADRŽAJ

TABLE OF CONTENTS

RIJEČ UREDNIKA

ČOVJEK–ODGOJ–SVIJET

ČOVJEK I ODGOJ (str. 9–37)

Branko Bognar

ODGOJ ZA INTEGRIRANJE U DRUŠTVO. POSTMODERNA PEDAGOGIJA I OBRAZOVNA POLITIKA IZMEĐU UTOPIJE I DISTOPIJE (str. 39–59)

Alen Tafra

SEKULARIZACIJA I MORAL (str. 61–78)

Mihael Antolović, Slobodan Sadžakov

VRIJEME OTVORENOG ZNANJA (str. 79–94)

Berislav Žarnić

HUMANISTIČKO OBRAZOVANJE KAO POSLJEDNJA SVRHA LJUDSKOG OPSTANKA (str. 95–115)

Darija Rupčić

FOUCAULT I TEORIJA SEKSUALNOSTI (str. 117–131)

Željko Senković

HEGELOVA FILOZOFIJA SAMOSVIJESTI I FILOZOFIJA ODGOJA (str. 133–149)

Milena Radovan Burja

SJEĆANJA

HUMANIZAM KAO STRUKTURA MISAONIH DOMENTA U DJELU MILANA POLIĆA (str. 153–156)

Gordana Bosanac

MILAN POLIĆ – ODLAZAK UČITELJA (str. (str. 157–159)

Boris Drandić

MILAN POLIĆ (1946.–2015.) (str. 161–162)

Radomir Videnović

RAZLOŽNOST ODGOJA

RAZLOŽNOST ODGOJA (str. 165–188)

Milan Polić

Upute autorima

Instructions for authors

Impressum