Metodički ogledi 39 (1/2014)

Sadržaj

Contents

Riječ urednika (str. 5-6)
Ivana Zagorac

RAZLIKE U DJEČJIM KOMPETENCIJAMA KOJE UKAZUJU NA SPREMNOST ZA POLAZAK U ŠKOLU (str. 9-22)
Joško Sindik, Mirela Glibić, Vesna Marušić, Ranka Đunđenac

NASTAVA GLAZBE U PRIMARNOM OBRAZOVANJU U EUROPSKIM DRŽAVAMA (str. 23-45)
Jasna Šulentić Begić, Amir Begić

ETIKA SPORTA KAO NOVI NASTAVNI PREDMET? (str. 47-66)
Matija Mato Škerbić

IMPLIKACIJE RAZVOJNIH OBILJEŽJA DJECE RANE ŠKOLSKE DOBI ZA NASTAVU STRANOGA JEZIKA (str. 67-81)
Jakob Patekar

DARWINOVA TEORIJA EVOLUCIJE: RADIONICE »DARWIN DANAS« ZA DJECU MLAĐE ŠKOLSKE DOBI (str. 83-92)
Aleksandra Andrić Radišić, Irella Bogut, Zvonimir Užarević

KOLUMBOVIM TRAGOVIMA OTKRIĆA SVIJETA (str. 93-105)
Natalija Mihelčić

NACRT JEDNE ETIKE IZ SMRTI: O POEZIJI PAVLA VUK-PAVLOVIĆA (str. 109-116)
Radomir Videnović