Metodički ogledi 38 (2/2013)

Zahvala recenzentima

Sadržaj

Contents

Riječ urednika (str. 5-6)
Milan Polić

GAJO PETROVIĆ – LIK I DJELO (str. 9-16)
Lino Veljak

FILOZOFIJA I METAFILOZOFIJA GAJE PETROVIĆA (str. 17-28)
Mislav Kukoč

»HUMANIZAM« OTUĐENOGA ČOVJEKA U DJELU GAJE PETROVIĆA* (str. 29-50)
Josip Oslić

PREVLADAVANJE OTUĐENJA (str. 51-64)
Slobodan Sadžakov

GAJO PETROVIĆ I PITANJE DIJALEKTIKE (str. 65-78)
Katarzyna Bielińska-Kowalewska

FROMMOV ČOVJEK ZA SEBE KAO SLOBODNO STVARALAČKO BIĆE PRAKSE (str. 79-96)
Nenad Vertovšek

GAJO PETROVIĆ – NASTAVA I POVIJEST LOGIKE (str. 97-126)
Vinko Grgurev

PREGLED POVIJESTI LOGIKE (str. 129-182)
Gajo Petrović

Mladen Labus, Kultura i društvo: onto-antropološka i sociološka perspektiva (str. 185-190)
Luka Perušić