Metodički ogledi 33 (1/2011)

CONTENTS

Riječ urednika (str. 5-6)
Milan Polić

MEDITERANSKI KORIJENI FILOZOFIJE (I.)

Uvodnik (str. 9-10)
Mislav Kukoč

Znanstveno-filozofski aspekti Boškovićeva djela i utjecaj na razvoj klasične i moderne fizike (str. 11-34)
Dragan Poljak, Franjo Sokolić, Mirko Jakić

Julije Bajamonti i Ruđer Bošković – hrvatski enciklopedisti 18. stoljeća. Prilog upoznavanju Bajamontijevih djela posvećenih dubrovačkom znanstveniku (str. 35-66)
Ivana Tomić Ferić

Dodir Mediterana i Istočne Europe u svjetlu »filozofske geografije« (str. 67-82)
Alen Tafra

Englesko-mediteranske književne veze Ruđera Boškovića i Josipa Torbarine (str. 83-95)
Lucijana Armanda

STUDIJE

Dvornikovićevo viđenje Wilhelma Wundta (str. 99-110)
Ivana Skuhala Karasman

KOMENTARI I OSVRTI

Doxa i skepsa (str.113-120)
Marija Lamot

14. državno natjecanje iz logike (str. 121-130)
Siniša Matić

IN MEMORIAM

Josip Marinković (4. rujna 1926. – 22. srpnja 2011) (str. 131-134)
Milan Polić