Metodički ogledi 25 (1/2007)

SADRŽAJ
CONTENTS

Riječ urednika
Milan Polić

STUDIJE

(Zlo)upotreba darovitih. Kratki ogled o odgovornosti darovitih i njihovih odgajatelja (str. 9-18)
The (ab)use of the gifted. A short review of the responsibility of the gifted and their teachers
Dževdet Hadžiselimović

O životu Ruđera Boškovića, njegovu znanstvenom i filozofskom radu (str. 19-36)
On the life of Ruđer Bošković, his scientific and philosophical work
Vladimir Kadum

Supervizija – oblik podrške profesionalcima (str. 37-48)
Supervision – a form of support to professionals
Sunčana Kusturin

Čitanje filozofskih tekstova (str. 49-59)
Reading philosophical texts
Josip Mužić

Psiholingvistički pogled na početno opismenjavanje (str. 61-76)
Psycho-linguistic view on teaching initial literacy
Lucija Puljak

Status psihologije u medijima u Hrvatskoj i zapreke komunikaciji između znanosti i javnosti (str. 77-91)
The status of psychology in the media in Croatia and the obstacles in communication between science and the public
Joško Sindik

Nova višejezičnost i učenje stranih jezika kao dio jezične politike (str. 93-103)
New multilingualism and learning foreign languages as part of language policy
Damir Velički