Metodički ogledi 23 (1/2006)

SADRŽAJ
CONTENTS

STUDIJE

Zablude o objektivnoj znanosti i subjektivnoj umjetnosti (str. 9-29)
Illusions about Objective Science and Subjective Art
Miroslav Huzjak, Milan Polić

Jezično i iskustveno znanje učenika u zadacima čitanja na engleskom kao stranom jeziku (str. 31-48)
Pupils Linguistic and Background Knowledge in Reading tasks presented in English as a Foreign language
Renata Šamo

Kako procijeniti kvalitetu akcijskog istraživanja (str. 49-68)
How to Assess the Quality of Action Research
Branko Bognar

Igra kao cjeloživotna aktivnost (str. 69-80)
Game as a Lifelong Activity
Ivana Zagorac

NASTAVA I METODIČKI PRIJEDLOZI

Matematička intuicija i intuicija u nastavi matematike (str. 83-93)
Mathematical Intuition and Intuition in the Teaching of Mathematics
Vladimir Kadum

Vrijednost i efikasnost suvremenih strategija učenja i poučavanja filozofije u talijanskoj školi (str. 95-105)
The Value and Efficiency of Modern Strategies of Learning and Teaching Philosophy in Italian Schools
Raffaela De Sanctis

Neke značajke i prijedlozi obrade nastavne cjeline o djelotvornom komuniciranju između prodavača i kupca (str. 107-122)
Some Features and Suggestions on the Presentation of the Teaching Unit on Communication Between Salesmen and Consumers
Eduard Vargović

Pedagoška radionica u funkciji aktivne nastave i učenja na uspjesima (str. 123-136)
Pedagogic Workshop in the Function of Active Teaching and Learning through Success
Vesna Buljubašić-Kuzmanović

Briga za nadarenu djecu (str. 137-147)
Care for Gifted Children
Marijana Crljen, Rajka Polić