Metodički ogledi 22 (2/2005)

SADRŽAJ
CONTENTS

METODIČKA ISTRAŽIVANJA

Dijalekt i/ili strani jezik u ranoj dobi: tako jednostavno ili pak znatno složenije? (str. 9-20)
Dialect and/or a Foreign Language at an Early Age: so Simple or Significantly more Complex?
Dževdet Hadžiselimović

Odgoj, misao i smisao – Pogled na odgoj kroz prizmu teorije umjetnosti (str. 21-30)
Education, Thought and Meaning – Examining Education through the Prism of the Theory of Art
Miroslav Huzjak

Utjecaj učenja rješavanjem problemskih zadataka na obrazovni učinak u elementarnoj nastavi matematike (str. 31-60) The Influence of Learning on Educational Performance in the Elementary Teaching of Mathematics through Problem Solving Tasks
Vladimir Kadum

Integralna nastava kao odgovor na suvrmene obrazovne potrebe (str. 61-72)
Integral Schooling as an Answer to the Needs of Contemporary Education
Milan Polić

Filozofija i odgoj – sloboda ili usuglašavanje – Križanje putova suvremenosti (str. 73-77)
Philosophy and Educatio: Freedom or coordination – The intersection of the paths of contemporaneity
Riccardo Sirello

Uspjesi i teškoće jedne implementacije paradigme “aktivnog učenja” u sveučilišnoj fizici (str. 79-102)
The First Results of an Implementation of the Active Learning Paradigm in University Physics
Josip Sliško, Rebeca Medina Hernández

Kreativnost i divergentno mišljenje u nastavi prirodoslovlja (str. 103-118)
Creativity and Divergent Thinking in Natural Science Teaching
Antonio Svedružić