Metodički ogledi 21 (1/2005)

SADRŽAJ
CONTENTS

FILOZOFIJA I ODGOJ U SUVREMENOM DRUŠTVU

Igra odgojivosti u općeprihvaćenom (str. 9-17)
The Play of Educability in the Generally Accepted
Ankica Čakardić

Komunikacijski perpetuum mobile u poučavanju budućih nastavnika (str. 19-23)
The Communicational Perpetuum Mobile in Educating Future Teachers
Rajka Jurdana-Šepić, Branka Milotić

Odgajanje senzibilnosti za pitanje smisla. Doprinos misli V. E. Frankl-a smjernicama odgajanju (str. 25-54)
Becoming Sensitive to the Question of Meaning. V. E. Frankl’s Contribution to the Guidelines of Contemporary Pedagogy
Ivan Štengl

Doprinos Dietricha von Hildebranda filozofiji odgoja (str. 55-65)
Dietrich Von Hildebrands Erziehungsphilosophie
Iris Tićac

Pravda u odgoju: dva primjera (str. 67-79)
Justice in Education: Two Examples
Zdenko Kodelja

Pojam obrazovanja (str. 81-94)
The Concept of Education
Maja Žitinski

STUDIJE

Odgoj za starost kao mogućnost emancipacije (str. 97-111)
Education for Old Age as a Possibility for Emancipation
Rajka Polić

Zadovoljstvo životom štićenika uključenih u program komuna i rehabilitacijskih centara (str. 113-121)
Satisfaction with Life of Protégés in Commune and Rehabilitation Centre Programmes
Zlatko Miliša, Mirela Tolić

METODIČKI PRIJEDLOG

Odgovornost i razumijevanje slobode (str. 125-136)
Responsibility and Understanding Freedom
Bruno Ćurko

PRIKAZ

Poteškoće i dvojbe roditeljstva povodom priručnika za učitelje afirmacija uspješnog roditeljstva (str. 139-142)
The Difficulties and Doubts of Parenthood
Dževdet Hadžiselimović