Filozofska istraživanja

ISSN:0351-4706
e-ISSN: 1848-2309
CODEN: FIISE7

Impressum
Programski uvodnik
Upute za autore
Upute za reference
Obrazac za pisanje članka
Upute recenzentima
Dokument o izdavačkoj etici

 

 

Kontakt:
Filozofska istraživanja
Hrvatsko filozofsko društvo
Ivana Lučića 3
HR – 10 000 Zagreb
e-mail: filozofska.istrazivanja@hrfd.hr

Filozofska istraživanja objavljuju radove iz područja filozofije i njoj srodnih disciplina te interdisciplinarne radove as filozofijskom osnovom. Osnovna je karakteristika časopisa otvorenost prema raznim orijentacijama, školama i strujama, prema rubnim i dodirnim područjima filozofije (sociologija, prirodne znanosti, religija itd.) i prema različitim pristupima (interdisciplinarni, povijesnofilozofijski itd.). Časopis objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove te prethodna priopćenja, recenzije i prikaze knjiga, dijaloške tekstove te informacije o znanstveno-filozofskim događanjima, uključujući i nekrologe, i to u okviru planiranih tematskih cjelina ili u stalnim rubrikama (studije, pregledi i osvrti, recenzije i prikazi, filozofski život).

Filozofska istraživanja izlaze od 1980. godine, tromjesečno (četiri sveska godišnje). U četvrtom se svesku objavljuje Bibliografija godišta.

Prilozi objavljeni u Filozofskim istraživanjima referiraju se u:
–  WEB OF SCIENCE / ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX;
– ERIH
– SCOPUS
– CROSSREF
– THE PHILOSOPHER’S INDEX
– ULRICHSWEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY
– DOAJ
– CEEOL
– EJOL
– HRČAK

Prava korištenja: Puni tekstovi radova objavljenih u časopisu Filozofska istraživanja besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 kn godišnje (za pojedince), odnosno 160 kn (za institucije) moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva, kontaktiranjem na navedenu adresu ili slanjem elektroničke pošte na filozofska.istrazivanja@hrfd.hr.