Filozofska istraživanja

ISSN:0351-4706
e-ISSN: 1848-2309
UDK: 1
CODEN: FIISE7

Impressum

Programski uvodnik
Upute autorima

Filozofska istraživanja objavljuju radove iz područja filozofije i njoj srodnih disciplina. Osnovna je karakteristika časopisa otvorenost prema raznim orijentacijama, školama i strujama, prema rubnim i dodirnim područjima filozofije (sociologija, prirodne znanosti, religija itd.) i prema različitim pristupima (interdisciplinarni, povijesnofilozofijski itd.). Časopis objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, recenzije i prikaze knjiga te informacije o filozofskom životu, i to u okviru planiranih tematskih cjelina ili u stalnim rubrikama (studije, pregledi i osvrti, recenzije i prikazi, filozofski život).

Filozofska istraživanja izlaze od 1980. godine, tromjesečno (četiri sveska godišnje). U četvrtom se svesku objavljuje Bibliografija dotičnoga godišta.
Prilozi objavljeni u FILOZOFSKIM ISTRAŽIVANJIMA referiraju se u WEB OF SCIENCE / ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX®, ERIH, SCOPUS, THE PHILOSOPHER’S INDEX, ULRICHSWEB Global Serials Directory, Hrčak , DOAJ, CEEOL i EJOL.

Prva godina izlaženja: 1980

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija;

Prava korištenja: Puni tekstovi radova objavljenih u časopisu Filozofska istraživanja besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.
Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 kn godišnje (za pojedince), odnosno 160 kn (za institucije) moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva.

Kontakt:

Filozofska istraživanja
Hrvatsko filozofsko društvo
Ivana Lučića 3
HR-10000 Zagreb
e-mail: filozofska.istrazivanja@hrfd.hr