Filozofska istraživanja 139 (3/2015)

FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA vol. 35 (3/2015)

/UVOD/

SADRŽAJ

TABLE OF CONTENTS

/TJELESNOST: FILOZOFIJA, RELIGIJA, UMJETNOST / CORPOREALITY: PHILOSOPHY, RELIGION, ART/

RIJEČ UREDNIKA

EMERGENCIJA MENTALNOG/RACIONALNOG I POTISKIVANJE/MARGINALIZIRANJE TJELESNOG (str. 395–406)

Vanja Borš

UMJETNA INTELIGENCIJA I KOMPATIBILIZAM: MOGUĆNOST POSTANKA SLOBODNOG UMA U DETERMINIRANOM TIJELU (str. 407–414)

Sandro Skansi

AGON-KOMPLEKS (str. 415–433)

Luka Perušić

TIJELO I TEKST: GENEALOGIJA PRAKSI RAZDVAJANJA (435–453)

Dušan Ristić, Dušan Marinković

NARCIZAM I TIJELO (str. 455–469)

Slobodan Sadžakov

TALESOV VITALIZAM (str. 471–482)

Željko Kaluđerović

TJELESNA ONTOLOGIJA DUŠE I ZDRAVSTVENA REFORMA: ADVENTISTIČKI ZAOKRET U KRŠĆANSKOJ ANTROPOLOGIJI (str. 483–491)

Matija Kovačević

MULTIDISCIPLINARNO POIMANJE TJELESNOG VJEŽBANJA (str. 493–508)

Veno Đonlić, Boran Berčić, Benedikt Perak, Sanja Smojver Ažić, Vladimir Takšić

PAUL THEK: »SADISTIČKA GEOMETRIJA« ILI TJELESNOST IZMEĐU SENZACIJE I PERCEPCIJE U UMJETNOSTI 1960-IH (str. 509–520)

Blaženka Perica

ARTIKULACIJA TIJELA I TJELESNOSTI U FILMU (str. 521–531)

Krunoslav Lučić

TJELESNA UVJETOVANOST FILMA (str. 533–542)

Ivana Keser Battista

/STUDIJE/

GENETIČKE PRETPOSTAVKE KONSTRUKTIVISTIČKE EPISTEMOLOŠKE PARADIGME (str. 543–558)

Jasenko Karović

GRAĐANSKI NEPOSLUH I OPRAVDANOST NASILJA (str. 559–568)

Ana Smokrović

/IN MEMORIAM/

ANTE PAŽANIN (1930.–2015.) (str. 569–575)

Pavo Barišić

/RECENZIJE I PRIKAZI/

DAMIR BARBARIĆ: VELIKI PRSTEN BIVANJA – UVOD U NIETZSCHEOVU MISAO (str. 577–579)

Roni Rengel

WILHELM WUNDT: UVOD U FILOZOFIJU (str. 579–581)

Tomislav Krznar

LORE HÜHN: FILOZOFIJA TRAGIČNOST – SCHELLING, SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD (str. 581–583)

Luka Perušić

MI SHOUJIANG, YOU JIA: ISLAM U KINI (str. 583–586)

Nevad Kahteran

CLAUDIA MEGALE: LATENZE VICHIANE – PER UN’ »ANTROPODICEA«: PSICOLOGIA E MITOLOGIA DA JUNG A JOYCE (str. 586–587)

Lino Veljak

PETER SINGER: THE MOST GOOD YOU CAN DO – HOW EFFECTIVE ALTRUISM IS; CHANGING IDEAS ABOUT LIVING ETHICALLY (str. 587–593)

Marko Sumrak