Filozofska istraživanja 158 (2/2020)

FI 158 HC

Sadržaj
Sadržaj (str.211-211)
Contents (str.212-212)
Contenu (str.212-212)
Inhalt (str.212-212)
Ostalo
Uz temu: Ljudska priroda (str.213-214)
Marija Selak Raspudić
Uvodnik
Ljudska priroda i kontekst napretka (str.215-231)
Human Nature and the Context of Progress (str.231-231)
Jelena Đurić
Prethodno priopćenje
Transhumanizam – filozofska osnova (str.233-249)
Transhumanism – Philosophical Foundations (str.249-249)
Lovro Furjanić
Pregledni rad
Postsmrtno stanje: metafizičko-eshatološke ambicije transhumanizma (str.251-267)
Postmortal Condition: Metaphysical-Eschatological Ambitions of Transhumanism (str.267-267)
Odilon-Gbènoukpo Singbo
Prethodno priopćenje
Sveobuhvatnost i razložnost koncepcija dobra u raspravi političkog liberalizma i perfekcionizma (str.269-282)
Comprehensiveness and Reasonableness of the Conceptions of the Good in the Dispute of Political Liberalism and Perfectionism (str.282-282)
Michal Sládeček
Pregledni rad
Ljudska priroda kod Machiavellija: antropološki pesimizam kao podloga političkog »realizma« (str.283-295)
Human Nature in Machiavelli: Anthropological Pessimism as the Basis of Political »Realism« (str.295-295)
Nino Raspudić
Prethodno priopćenje
Pojam čovjeka kao socijalno konstituiranog sebstva u Taylorovoj teoriji morala (str.297-311)
The Notion of Human Being as a Socially Constructed Self in Taylor’s Theory of Morality (str.311-311)
Hasnija Ilazi, Ardian Gola
Izvorni znanstveni članak
Moralna odgovornost i znanstvena slika svijeta (str.313-328)
Moral Responsibility and the Scientific Image of the World (str.328-328)
Jelena Mijić
Izvorni znanstveni članak
Za etiku kontinuuma prirode i čovjeka. K jednom umjerenom utopijskom projektu za naše vrijeme, uz ishođenje od arhaičkog pojma ethos (str.329-342)
Für die Ethik des Kontinuums von Natur und Mensch. Zur einer moderaten Utopie für unsere Zeit beim Ausgehen von dem archaischen Ethos-Begriff (str.342-342)
Dragan Jakovljević
Prethodno priopćenje
Kultura kod ne-ljudskih životinja i evolucijsko podrijetlo ljudske kulture (str.343-360)
Culture in Non-Human Animals and the Evolutionary Origin of Human Culture (str.360-360)
Marko Škorić, Aleksej Kišjuhas
Izvorni znanstveni članak
Ljudska priroda ili ljudske prirode (str.361-368)
Human Nature or Human Natures (str.368-368)
Predrag Finci
Stručni rad
Što je to trubadurska radost? (str.369-380)
What is a Troubadour Joy? (str.380-380)
Dragan Prole
Izvorni znanstveni članak
U mrežama normi: Brandomovo razumijevanje racionalnosti (str.381-388)
In the Networks of Norms: Brandomʼs Understanding of Rationality (str.388-388)
Kenan Šljivo
Prethodno priopćenje
Tena Martinić (Split, 1933. – Zagreb, 2020.) (str.389-390)
Vinko Grgurev
In memoriam, Nekrolog
Ante Vlastelica: Vježbanje filozofijskog mišljenja. S rječnikom (str.391-394)
Vinko Grgurev
Recenzija, Prikaz
Lino Veljak: Uvod u ontologiju (str.394-398)
Luka Perušić
Recenzija, Prikaz
Boško Pešić: Portreti filozofije: Heidegger, Jaspers, Arendt (str.399-402)
Damir Sekulić
Recenzija, Prikaz
Igor Mikecin: Parmenid (str.402-409)
Tomislav Škrbić
Recenzija, Prikaz
Filozofski život (str.411-423)
Luka Perušić, Štefanija Kožić, Josip Majsec, Jan Defrančeski, Andrija Jurić
Vijest