Filozofska istraživanja 149 (1/2018)

FI 149 (1-2018)

Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-1) hrvatski
Ostalo
CONTENTS (str.2-2) engleski
CONTENU (str.2-2) francuski
INHALT (str.2-2) njemački
Ostalo
Uz temu (str.3-4) hrvatski
Hrvoje Jurić
Uvodnik
Analogijsko zaključivanje i značenja riječi u višedimenzionalnom prostoru (str.5-16) hrvatski
Analogical Reasoning and Word-Meanings in a Multidimensional Space (str.5-16) engleski
Sandro Skansi, Davor Lauc
Izvorni znanstveni članak
Idealizacija prostora u Newtonovoj racionalnoj mehanici (str.17-33) hrvatski
Idealizing Space in Newton’s Rational Mechanics (str.17-33) engleski
Goran Rujević
Izvorni znanstveni članak
Bitak – prostor – duša. Hegelova tematizacija prostora kao apstraktne općenitosti (str.35-43) hrvatski
Being – Space – Soul. Hegel’s Thematization of Space as Abstract Universality (str.35-43) engleski
Mina Đikanović
Izvorni znanstveni članak
Subjektivnost i prostor. Osvrt na Lefebvreov koncept »proizvodnje prostora« (str.45-57) hrvatski
Subjectivity and space. Review of Lefebvre’s Concept of “Production of Space” (str.45-57) engleski
Nevena Jevtić
Pregledni rad
Vrijeme – krajolik – intima (str.59-68) hrvatski
Time – Landscape – Intimacy (str.59-68) engleski
Slobodan Sadžakov
Pregledni rad
Charles Taylor o hermeneutici ‘sebe-bivstvovanja’ (str.69-81) hrvatski
Charles Taylor on the Hermeneutics of ‘Self-Being’ (str.69-81) engleski
Dafne Vidanec
Pregledni rad
Problem definiranja prostora u zrcalnoj, grafičkoj i digitalnoj slici (str.83-98) hrvatski
The Problems of Defining Space in Mirror, Graphic and Digital Image (str.83-98) engleski
Vladimir Rismondo
Izvorni znanstveni članak
Filozofija budućih kiberprostora i transhumanistička stvarnost (str.99-116) hrvatski
Philosophy of Future Cyberspaces and the Transhumanistic Reality (str.99-116) engleski
Nenad Vertovšek, Ivana Greguric
Pregledni rad
Prostor – mediji – umjetnost. Jedan pogled na suvremenost (str.117-130) hrvatski
Space, Media, Art. A View on Contemporaneity (str.117-130) engleski
Divna Vuksanović, Vlatko Ilić
Pregledni rad
Bezdomnost, site specific works i dinamika de-teritorijalizacije u prostorima umjetnosti (str.131-146) hrvatski
Heimlosigkeit, Site Specific Works und Dynamik der Deterritorialisierung in Kunsträumen (str.131-146) njemački
Blaženka Perica
Pregledni rad
Uloga i značenje međunarodnih trgovinskih ugovora u poimanju prostora na primjeru trgovinskog sporazuma NAFTA (str.147-160) hrvatski
Role and Meaning of International Trade Agreements in Understanding Space, Illustrated on the Example of NAFTA Trade Agreement (str.147-160) engleski
Ivica Kelam
Izvorni znanstveni članak
Jezik Objave (str.161-172) hrvatski
Language of Revelation (str.161-172) engleski
Sead Alić
Pregledni rad
Povratak imperijalnog kozmopolitizma (str.173-182) hrvatski
The Return of Imperial Cosmopolitanism (str.173-182) engleski
Marin Beroš
Pregledni rad
Još jednom o nazivlju političkog iluzionizma: inauguralni paradoks (str.183-193) hrvatski
Once More about the Terminology of Political Illusionism: Inaugural Paradox (str.183-193) engleski
Gordana Bosanac
Pregledni rad
Pojam savjesti od Grka do Nietzschea (str.195-203) hrvatski
The Notion of Conscience from Ancient Greece to Nietzsche (str.195-203) engleski
Vladimir Jelkić
Pregledni rad
Sadržaj, metoda i intencija prikaza Buddhina učenja u terminima kanonske abhidharme (str.205-220) hrvatski
Content, Methodology and Intention of Presentation of the Buddha’s Teaching in Terms of Canonical Abhidharma (str.205-220) engleski
Goran Kardaš
Izvorni znanstveni članak
Zoran Grozdanov (ur.): Teologija. Silazak u vražje krugove smrti (str.221-225) hrvatski
Ivan Smiljanić
Ostalo
Slobodan Sadžakov: Egoizam (str.225-228) hrvatski
David Martić
Recenzija, Prikaz