Filozofska istraživanja 147 (3/2017)

FI147-3-2017

Sadržaj HRČAK
Sadržaj (str.415-415) hrvatskipdf 254 KB
Content (str.416-416) engleskipdf 254 KB
Contenu (str.416-416) francuskipdf 254 KB
Inhalt (str.416-416) njemačkipdf 254 KB
Ostalo
Uvodnik (str.417-421) hrvatskipdf 312 KB
Damir Smiljanić
Uvodnik
Povratak prirodnog stava? Schmitzovo čitanje Husserla (str.423-434) hrvatskipdf 351 KB
The Return of Natural Attitude? Schmitz’s Reading of Husserl (str.423-434) engleskipdf 351 KB
Dragan Prole
Prethodno priopćenje
Fenomenologija kao transcendentalna filozofija. Pitanje neposrednosti iskustva kod Schmitza i Husserla (str.435-448) hrvatskipdf 777 KB
Phenomenology as Transcendental Philosophy. The Question of the Immediacy of Experience in Schmitz and Husserl (str.435-448) engleskipdf 777 KB
Željko Radinković
Izvorni znanstveni članak
Pojam atmosfere u novoj fenomenologiji Hermanna Schmitza (str.449-464) hrvatskipdf 379 KB
The Concept of Atmosphere in Hermann Schmitz’s New Phenomenology (str.449-464) engleskipdf 379 KB
Una Popović
Izvorni znanstveni članak
Koncept tjelesne komunikacije kod Hermanna Schmitza (str.465-482) hrvatskipdf 441 KB
Das Konzept der leiblichen Kommunikation bei Hermann Schmitz (str.465-482) njemačkipdf 441 KB
Biljana Radovanović
Pregledni rad
Fenomenologija tijela i tjelesne psihoterapije (str.483-493) hrvatskipdf 345 KB
Phenomenology of Body and Body Psychotherapies (str.483-493) engleskipdf 345 KB
Izabela Huber
Pregledni rad
Nova fenomenologija tijela. Tijelo između znaka i medijalnosti opažanja (str.495-511) hrvatskipdf 456 KB
Neue Phänomenologie des Leibes. Der Leib zwischen dem Zeichen und der Medialität der Wahrnehmung (str.495-511) njemačkipdf 456 KB
Davor Lazić
Pregledni rad
Atmosfere i estetski rad: »nova estetika« Gernota Böhmea (str.513-528) hrvatskipdf 387 KB
Atmospheres and Aesthetic Labour: The “New Aesthetics” of Gernot Böhme (str.513-528) engleskipdf 387 KB
Stevan Bradić
Prethodno priopćenje
Fenomenologija prazne intencionalnosti (str.529-544) hrvatskipdf 394 KB
Phenomenologies of Empty Intentionality (str.529-544) engleskipdf 394 KB
Mark Losoncz
Izvorni znanstveni članak
Utjelovljena svijest i naturalizirana fenomenologija (str.545-557) hrvatskipdf 352 KB
Embodied Consciousness and Naturalized Phenomenology (str.545-557) engleskipdf 352 KB
Olga Nikolić
Pregledni rad
Pučka psihologija: znanstvene perspektive realizma, eliminativizma i instrumentalizma (str.559-578) hrvatskipdf 531 KB
Folk Psychology: Scientific Perspectives of Realism, Eliminativism, and Instrumentalism (str.559-578) engleskipdf 531 KB
Marin Biondić
Pregledni rad
Aspekti odnosa teorijskog i praktičkog: Hegel i Kangrga (str.579-596) hrvatskipdf 400 KB
Aspects of Relation between Theoretical and Practical: Hegel and Kangrga (str.579-596) engleskipdf 400 KB
Stijepo Letunić
Pregledni rad
Filozofska osnova Parmenidova stiha (str.615-632) hrvatskipdf 588 KB
Philosophical Groundwork of Parmenides’ Verse (str.615-632) engleskipdf 588 KB
Ana Miljević, Željko Kaluđerović
Izvorni znanstveni članak
Zamke prosvijećenog apsolutizma: slučaj Ignjata Martinovića (str.615-632) hrvatskipdf 400 KB
Pitfalls of Enlightened Absolutism: The Case of Ignác Martinovics (str.615-632) engleskipdf 400 KB
Vesna Stanković Pejnović
Pregledni rad
Berislav Žarnić (Tivat, 1959. – Split, 2017.) (str.633-636) hrvatskipdf 285 KB
Gabriela Bašić Hanžek
In memoriam, Nekrolog
Steve Baker: Artist|Animal (str.637-640) hrvatskipdf 304 KB
Suzana Marjanić
Recenzija, Prikaz
Boško Pešić (ur.): Bilten studentskih radova iz filozofije: Heidegger (str.640-642) hrvatskipdf 282 KB
Damir Sekulić
Recenzija, Prikaz