Filozofska istraživanja 140 (4/2015)

FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA vol. 35 (4/2015)

/UVOD/

SADRŽAJ

TABLE OF CONTENTS

/MISAO JOSÉ ORTEGE Y GASSETA / THE THOUGHT OF JOSÉ ORTEGA Y GASSETA/

RIJEČ UREDNIKA

IDEJA O EUROPEIZACIJI ŠPANJOLSKE POČETKOM 20. STOLJEĆA (str. 601–607)

Ksenija Šulović

ORTEGA Y GASSET I UNAMUNO (str. 609–616)

Lino Veljak

KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM U TUMAČENJU ORTEGE Y GASSETA (str. 617–634)

Milijana Sladojević-Maleš

UTJECAJ FENOMENOLOGIJSKE FILOZOFIJE NA RAZVOJ MISLI ORTEGE Y GASSETA (635–643)

Danijel Tolvajčić

»ČOVJEK MASE« ILI O ULOZI FILOZOFIJE U OBRAZOVANJU. UVIDI ORTEGE Y GASSETA (str. 645–656)

Tomislav Krznar

TEHNIKA I DUŠA. JOSÉ ORTEGA Y GASSET I PITANJE O SMISLU UMJETNOSTI  (str. 657–672)

Žarko Paić

TELOS TEHNIKE I DOKIDANJE DISTOPIJSKOG U FILOZOFIJI ORTEGE Y GASSETA (str. 673–685)

Marko Kos

RAZUMIJEVANJE SISTEMA: OD BERTALANFFYJA DO ORTEGE Y GASSETA (str. 687–698)

Nikolina Iris Filipović

RECEPCIJA MISLI ŠPANJOLSKOG FILOZOFA JOSÉA ORTEGE Y GASSETA U HRVATSKOJ – PRELIMINARNI IZVIDI (str. 699–703)

Berislav Čović

/STUDIJE/

RECEPCIJA HEGELOVE DRUŠTVENO-POLITIČKE MISLI U DJELU CHARLESA TAYLORA. BERNSTEINOVA KRITIKA TAYLOROVE INTERPRETACIJE HEGELA (str. 705–715)

Vladimir Nocić

SIMBOLIČKA RAZMJENA I RAD (str. 717–726)

Katarina Peović Vuković

/PREGLEDI I OSVRTI/

NEONECRONOMICON (str. 727–741)

Stanimir Panayotov

/RECENZIJE I PRIKAZI/

JADRANKA BRNČIĆ: SVIJET TEKSTA – UVOD U RICOEROVU HERMENEUTIKU (str. 743–746)

Tina Mlikotić

HANS KÜNG: IZBORENA SLOBODA: SJEĆANJA (str. 746–749)

Ana Jeličić

FRIEDRICH NIETZSCHE – LJUDSKO, ODVIŠE LJUDSKO – SVEZAK I (str.749–757)

Luka Janeš

GÖTZ ALY: HITLEROVA SOCIJALNA DRŽAVA. PLJAČKA, RASNI RAT I NACIONALNI SOCIJALIZAM (str. 757–760)

Ivana Kovačić

/FILOZOFSKI ŽIVOT/

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 761–817)

Marko Sumrak, Luka Perušić, Ivana Kovačić, Nikolina Mijatović, Hrvoje Jurić, Luka Šiško, Ljudevit Fran Ježić, Luka Janeš, Evica Jurković, Tara Beata Racz, Roni Rengel, Marko Kos, Ana Jeličić, Matija Mato Škerbić, Marko Kardum, Mira Matijević, Ivana Pejić, Valentina Perišić, Daria Radman, Antonio Kovačević, Milena Radović, Ivan Rak, Luka Matić, Augustin Kvočić, Bernard Špoljarić, Kruno Carić, Lena Kuzmanović, Maja Vejić, Mišel Androić, David Martić

/BIBLIOGRAFIJA/

BIBLIOGRAFIJA 2015. (str. 819–832)

Krešimir Babel, Denis Kos