Filozofska istraživanja 125 (1/2012)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT /CONTENU

PITANJA IDENTITETA (II)

Zajedničko polje identiteta i razlike: spekulativna i socijalna teorija (str. 3-18)
Predrag Krstić

Identitet u vremenu cyber svjetova (str. 19-30)
Dragan Ćalović

U sjeni avatara (str. 31-38)
Milena Karapetrović

Identitet, identifikacija i politike predstavljanja Studije (str. 39-48)
Dunja Matić

STUDIJE

Avicenna i problem bitka (str. 49-62)
Daniel Bučan

Hobbes i problem egoizma (str. 63-78)
Slobodan Sadžakov

Aspekti i implikacije Kantova pojma slobode (str. 79-92)
Emil Kušan

Od fenomenologije do metafizike zahvalnosti (str. 93-108)
Iris Tićac

Potraga za odgovorom na nedefinirano pitanje: Zygmunt Bauman i sociologija protočne potrošnje (str. 109-120)
Ozren Biti

Metafore zdravlja i bolesti u medicinskoj praksi (str. 121-138)
Krešimir Babel

Od metafore-riječi do metafore-funkcije (str. 139-152)
Tea Rogić Musa

Bloom… Nietzsche… Foucault… Rorty (str. 153-168)
Predrag Brebanović

PREGLEDI I OSVRTI

O zaokretu ka prostoru (str. 169-178)
Stipe Grgas

Antropologija i pitanje ‘druge filozofije’ (str. 179-186)
Borislav Mikulić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 187-196)

Željko Senković: Aristotelova kritika demokracije
Stjepan Radić

Stéphane Hessel: Pobunite se!
Fahrudin Novalić

Rob Riemen: Vječiti povratak fašizma
Žaklina Harašić

Nenad Daković (ur.): Filozofija prakse
Hrvoje Jurić

Reza Shah Kazemi: Common Ground between Islam & Buddhism
Nevad Kahteran