Filozofska istraživanja 120 (4/2010)

SADRŽAJ
CONTENTS/INHALT/CONTENU

FILOZOFIJA I MEDIJI

Filozofija i mediji. Uz temu (str. 561-561)
Hrvoje Jurić

Tankoćutnije od jezika (str.563-579)
Beyond the Sensibility of Language
Ćiril Čoh

Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike (str. 581-594)
Communicative Practice of Everyday Life. Language Assumptions of Society and Politics
Ankica Čakardić

Medij ideologije (str. 595-604)
Das Medium der Ideologie
Lino Veljak

Kriza demokracije u globalnom medijapolisu (str. 605-615)
Crisis of Democracy in Global Mediapolis
Dragan Ćalović, Zoran Jevtović

Mediji i spektakularizacija društvenog svijeta. Masmedijska produkcija »kulture slavnih« (str. 617-627)
Media and Spectacularization of Social World. Mass Media Production of “Celebrity Culture”
Hajrudin Hromadžić

Djeca i mladi kao konzumenti masovnih medija. Etika i tržišne manipulacije potrebama mladih (str. 629-634)
Children and Youth as Consumers of Mass Media. Ethics and Commercial Manipulation with Children and Youth
Jasna Burić

Kako pišemo Umjetnost? Problemi ne-čitkosti umjetničkog djelovanja u epohi novih medija (str. 635-648)
How Do We Write Art? Problems of Art Un-readability in the Era of New Media
Vlatko Ilić

STUDIJE

Schopenhauerova kritika Kantove etike (str. 649-654)
Schopenhauer’s Critique of Kant’s Ethics
Jasenka Frelih

Metaforičko konstruiranje tjelesnosti kao ishodišta identiteta. Na primjerima romana Slavenke Drakulić (str. 655-670)
Metaphorical Construction of Corporeality as a Starting Point of Identity. Based on the Novels of Slavenka Drakulić
Danijela Marot Kiš

Nacionalne ideologije i kolonijalistički mitovi u suvremenoj Europi (str. 671-687)
Nationale Ideologien und kolonialistische Mythen im modernen Europa
Nicolao Merker

IN MEMORIAM

In memoriam: Jasenka Kodrnja (1946.-2010.) (str. 689-692)
Ana Maskalan

In memoriam: Maja Hudoletnjak Grgić (1964.-2010.) (str. 693-693)
Davor Pećnjak

In memoriam: Robert Tucker (1918.-2010.) (str. 695-696)
Lino Veljak

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 697-714)

Milan Kangrga: Filozofske rasprave
Vinko Grgurev

Damir Barbarić: Zrcalna igra četvorstva
Vanja Brkljač

Zvonko Šundov: Hegel i povijesno mišljenje
Matko Sorić

Petar Aleksejevič Kropotkin: Anarhija
Alen Sućeska

Michael Hardt, Antonio Negri: Mnoštvo
Marin Beroš

Perez Zagorin: Hobbes and the Law of Nature
Zdravko Perić

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 715-742)

Nebojša Mudri, Ljudevit Hanžek, Tina Marasović, Marijana Filipeti, Marija Lamot, Lovre Grisogono, Nikola Erceg, Mateja Borgudan, Ana Vračar, Milijana Đerić, Boško Pešić, Tomislav Petković, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman, Marija Selak, Željko Maurović, Hrvoje Jurić, Iris Vidmar

BIBLIOGRAFIJA 2010. (str. 743-751)