Filozofska istraživanja 116 (4/2009)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA MEDITERANA – OD ANTIKE DO SUVREMENOSTI

O najboljem ustroju mediteranskog polisa (str. 641-656)
On the Best Organization of the Mediterranean Polis
Mislav Kukoč

Filon Aleksandrijski kao spona između antike i Srednjeg vijeka (str. 657-668)
Philo of Alexandria as a Link between the Antiquity and the Middle Ages
Maja Poljak

Augustin u misli Paula Ricœura (str. 669-688)
Augustin dans la pensée de Paul Ricœur
Jadranka Brnčić

Riječanin Josip Zanchi o Rabljaninu Marku Antunu de Dominisu (str. 689-707)
Josip Zanchi of Rijeka on Marko Antun de Dominis of Rab
Ivica Martinović

Križarski ratovi i diskurs filozofije povijesti (str. 709-717)
The Crusades and the Discourse of the Philosophy of History
Alen Tafra

Ibn Haldun i Vico. O mediteranskom utemeljenju cikličkog poimanja povijesti (str. 719-724)
Ibn Chaldun und Vico. Zur mediterranischen Begründung der Geschichtsphilosophie
Lino Veljak

Grisogonov iskoračaj u novu znanost (str. 725-732)
Grisogono’s Leap Forward into the New Science
Heda Festini

STUDIJE

Neki od problemskih aspekata ‘Projekta svjetski etos’ (I). Jedan analitičko-filozofski pristup problemu (str. 733-744)
Einige von den problematischen Aspekten des Projekts Weltethos (I). Ein philosophisch-analytischer Zugang zur Problematik Stjepan Radić

Religije i crkve pred izazovom globalizacije (str. 745-761)
Religions and Churches in Front of the Challenge of Globalization
Josip Šimić

Sreća kao problem (str. 763-773)
Happiness as a Problem
Maja Profaca

IN MEMORIAM

Vjekoslav Mikecin (1930.–2009.) (str. 775-777)
Rade Kalanj

Marko Josipović (1948.–2009.) (str. 779-782)
Željko Pavić

Leszek Kołakowski (1927.–2009.) (str. 783-785)
Lino Veljak

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 787-807)

Ivan Ivo Kuvačić: Sjećanja
Vinko Grgurev

Ante Čović, Nada Gosić, Luka Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike
Iva Rinčić

Sanja Muzaferija: Od kiča do campa
Marijan Krivak

Mladen Dolar: O škrtosti i o nekim s njom povezanim stvarima
Zdravko Perić

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Filozofija umjetnosti
Vani Roščić

Miodrag Živanović: Eine kleine Nachtmusik
Lino Veljak

Paul Guyer: Kant
Igor Eterović

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 809-848)

Dunja Marušić Brezetić, Krunoslav Petrunić, Senka Suman, Snježan Hasnaš, Vinko Grgurev, Ivana Kragić, Tomislav Petković, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Krešimir Babel, Ivana Greguric, Stjepan Radić, Tomislav Krznar, Marija Selak, Ksenija Matuš, Bruno Ćurko, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman, Tina Marasović

BIBLIOGRAFIJA 2009. (str. 849-858)

Filozofska istraživanja