Filozofska istraživanja 114 (2/2009)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA SLOBODNOG VREMENA I SPORTA I.

Filozofija slobodnog vremena i sporta. Uz temu (str. 243-244)
Ivana Zagorac

Slobodno vrijeme i sloboda (str. 245-254)
Free Time and Freedom
Milenko A. Perović

Vrijeme, slobodno od čega i za što? (str. 255-270)
Time: Free from What and What for?
Milan Polić, Rajka Polić

Masovno slobodni (str. 271-280)
The Mass Freed
Sead Alić

Prema novom iskustvu slobodnog vremena: slobodno vrijeme kao izvorište kritičke svijesti (str. 281-295)
Towards a New Experience of Free Time: Free Time as the Origin of Critical Consciousness
Miroslav Artić

Slobodno vrijeme kao vrijeme istinskog obrazovanja (str. 297-302)
Free Time as Time of True Education
Zvonimir Komar

Igra – put k multidimenzioniranom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu (str. 303-310)
Play – A Way into Multidimensional Thinking. Aiming Philosophy for Children
Bruno Ćurko, Ivana Kragić

STUDIJE

Frane Petrić i Emanuele Tesauro o cilju pjesništva (str. 311-324)
Frane Petrić and Emanuele Tesauro on the Purpose of Poetry
Željka Metesi Deronjić

Uloga astrologije u Teatru svijeta Giulia Camilla Delminija (str. 325-333)
The Role of Astrology in Theatrum mundi of Giulio Camillo Delminio
Ivana Skuhala Karasman

Emocije kao motivi u Kantovoj etici (str. 335-348)
Emotions as Motives in Kant’s Ethics
Lovorka Mađarević

Internalizam razloga: dvije interpretacije (str. 349-363)
Internalism about Reasons: Two Interpretations
Matej Sušnik

Monističko-pluralistički spor oko vrsnosti živog svijeta (str. 365-380)
Monistic-Pluralistic Dispute on Living World Genus
Tonći Kokić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 381-405)

Nikola Skledar: Filozofija i život
Esad Ćimić

Erna Banić-Pajnić (ur.): Nicolaus Cusanus / Nikola Kuzanski: De docta ignorantia / O učenom neznanju
Stjepan Špoljarić

Željko Škuljević: Pozornica kirenaičke misli
Spahija Kozlić

Amartya Sen: Identitet i nasilje: iluzija sudbine
Šimo Šokčević

Antoine Compagnon: Demon teorije
Ivan Majić

Luigi Pareyson: Estetika – Teorija formativnosti
Vani Roščić

Michelle-Irène Brudny: Hannah Arendt – Intelektualna biografija
Željko Senković

Luigi Luca Cavalli-Sforza: Geni, narodi i jezici
Žaklina Harašić

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 407-431)

Iris Vidmar, Marijana Filipeti, Emil Kušan, Gabrijela Bašić, Tonči Valentić, Luka Boršić, Marko Tokić, Iva Rinčić, Hrvoje Jurić, Ivan Majić, Bruno Ćurko

Filozofska istraživanja