Filozofska istraživanja 106 (2/2007)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

FILOZOFIJA, ZNANOST, RELIGIJA

Teologija i psihologija: mogućnosti i granice dijaloga (str. 261-278)
Theology and Psychology: Potentialities and Limits of Dialogue
Anđelko Domazet

Wojtylin dijalog sa znanošću (str. 279-294)
Wojtylas Dialog mit der Wissenschaft
Iris Tićac

Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića (str. 295-305)
Religion und Wissenschaft im Werk von Vjekoslav Bajsić
Josip Oslić

Doticaj moderne kozmologije i religije: poimanje početka svemira (str. 307-320)
Contact between Modern Cosmology and Religion: The Ultimate Understanding of the Beginning of the Universe
Tomislav Petković

Staze znanosti i putovi prema Bogu. Epistemološki principi Stanley Lewis Jakija (str. 321-336)
The road of Science and the Ways to the God. Stanley Lewis Jaki’s epistemological principles
Hrvoje Relja

Fenomenologija i teologija. Fenomenološki vidovi euharistije u misli Jean-Luc Mariona (str. 337-356)
Phenomenology and Theology. Phenomenological Aspects of the Eucharist by Jean-Luc Marion
Ivica Žižić

Kantovo pomirenje znanosti i religije (str. 357-371)
Kant’s Reconciliation of Science and Religion
Željko Senković

Paradigma »Megastroja« kao laička teodiceja (str. 373-387)
The Paradigm of “Megamachine” as Laic Theodicy
Alen Tafra

STUDIJE

Priroda i čovjek. Pregled nekih problema vezanih za filozofsko razmatranje odnosa čovjeka i prirode od novog vijeka do danas (str. 389-406)
The Nature and the Human
Snježan Hasnaš

Poredbenost perspektiva (str. 407-425)
Perspectival Comparison
Slavko Amulić

PREGLEDI I OSVRTI

Pozitivizam i teorija relativnosti (str. 427-440)
Positivism and the Theory of Relativity
Mirko Aćimović

Anthony Giddens: Značenje i transformacija intimnosti (str. 441-451)
Meaning and Transformations of Intimacy by Anthony Giddens
Jelena Zlatar

Broj u slikarstvu Nikole Božidarevića (str. 453-464)
The Number in the Painting of Nikola Božidarević
Marko Tokić

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 465-481)

Dragica Vujadinović: Politička filozofija Ronalda Dvorkina
Lino Veljak

Željka Matijašević: Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan
Martina Žeželj

Tonči Matulić: Bioetički izazovi kloniranja čovjeka
Mateja Donković

Karel Turza: Medicina i društvo
Iva Rinčić Lerga

Željko Škuljević (ur.): Forum Bosne 27/05., »Laž u politici«
Marita Brčić

Jean-François Lyotard: Postmoderno stanje
Snježan Hasnaš

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 483-505)

Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec, Hrvoje Jurić

Filozofska istraživanja