Filozofska istraživanja 102 (2/2006)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

UM I SVIJET

Um i svijet (str. 251-256)
Zdravko Radman

U čemu je problem opažanja? (str. 257-282)
What is the Problem of Perception?
Tim Crane

Ne-racionalni temelji i ne-konceptualni sadržaj (str. 283-295)
Non-rational Grounds and Non-conceptual Content
Mark A. Wrathall

Stvarna intencionalnost 2. Zašto intencionalnost stvara svijest? (str. 297-318)
Real Intentionality 2. Why Intentionality Entails Consciousness?
Galen Strawson

Intencionalnost i iskustvo (str. 319-337)
Intentionality and Experience
Dan Zahavi

Intencionalnost i intencionalno djelovanje (str. 339-346)
Intentionality and Intentional Action
Shaun Gallagher

Traženje i pronalaženje. Intencionalnost kao unutarnja i izvanjska relacija (str. 347-358)
Seeking and Finding. Intentionality as an Internal and an External Relation
Jocelyn Benoist

Može li se subjektivnost naturalizirati? Razmišljanja na tragu Husserla (str. 359-371)
Lässt sich Subjektivität naturalisiren? Überlegungen im Ausgang von Husserl
Eduard Marbach

Granice reprezentacionalizma. Fenomenološka kritika teorije samo-modela Thomasa Metzingera (str. 373-388)
The Limits of Representationalism. A Phenomenological Critique of Thomas Metzinger`s Self-model Theory
Sonja Rinofner-Kreidl

Kako uloviti pticu misli? Nekoliko wittgensteinovskih komentara uz računarsko modeliranje uma (str. 389-403)
How Can One Catch a Thought-Bird? Some Wittgensteinian Comments to Computational Modelling of Mind
Andrej Ule

Utjelovljeni um. O komputacijskim, evolucijskim i filozofskim tumačenjima spoznaje (str. 405-421)
The Embodied Mind
Klaus Mainzer

Pogled iz pozadine (str. 423-437)
The View from the Background
Zdravko Radman

STUDIJE

Bog kao kritika institucionalizirane religije. Pokušaj rekonstrukcije filozofijske teologije Karla Jaspersa (str. 441-456)
God as the Critique of Institutionalized Religion. An Attempt in Reconstructing Karl Jaspers` Philosophical Theology
Danijel Tolvajčić

Etičnost politike u Aristotela (str. 457-476)
Ethics and Politics of Aristotle
Slavko Kovačić

RECENZIJE (str. 477-497)

Borislav Mikulić: Scena pjevanja i čitanja
Renata Jambrešić Kirin

Božidar Jakšić: Buka i bes
Zvonko Šundov

Richard Dawkins: Vragov kapelan
Jelena Debeljak

Michael Freeden (ur.), Političke ideologije: novi prikaz
Snježan Hasnaš

Wilhelm Baum: Ludwig Wittgenstein između mistike i logike
Ksenija Premur

Luigi Pareyson: Ontologija slobode
Vani Roščić

Dominique Lambert: Znanosti i teologija
Dražen Zetić

D. A. F. de Sade: Filozofija u budoaru
Suzana Marjanić

Harry G. Frankfurt: On Bullshit
Igor Bezinović

Filozofska istraživanja