Filozofska istraživanja 101 (1/2006)

SADRŽAJ
CONTENTS / INHALT / CONTENU

NA POČETKU NOVOGA MANDATA

Filozofska istraživanja kao projekt integrativnog mišljenja (str. 3-6)
Ante Čović

FILOZOFIJA I PLURALIZAM

Pluralizam i pluriperspektivizam (str. 7-12)
Pluralismus und Pluriperspektivismus
Ante Čović

Filozofija i kulturni pluralizam u doba globalizacije (str. 13-22)
Philosophy and Cultural Pluralism in the Age of Globalization
Mislav Kukoč

Hegelova fenomenologija volje i stav pluralizma (str. 23-26)
Hegels Phänomenologie des Willens und die Auffassung vom Pluralismus
Milenko A. Perović

Odgoj i pluralizam (str. 27-36)
Education and Pluralism
Milan Polić

Politički pluralizam Hannah Arendt (str. 37-48)
Hannah Arendts Political Pluralism
Željko Senković

Grassi i pluralizam (str. 49-60)
Grassi and Pluralism
Gordana Škorić

STUDIJE

Semantičke strukture filozofije: kozmopoetički oblici (str. 63-89)
The Semantic Structures of Philosophy: The Cosmopoetic Forms
Joško Žanić

Smisao života (str. 91-113)
The Meaning of Life
Boran Berčić

Povijesni status Hegelove filozofije unutar Heideggerove zamisli destrukcije (str. 115-131)
Der geschichtliche Status der Philosophie Hegels innerhalb des Heideggerschen Entwurfs der Destruktion
Dragan Prole

PREGLEDI I OSVRTI

Sjećanje na Eugena Finka: Uz proslavu stogodišnjice rođenja filozofa Eugena Finka (1905.-2005.) (str. 134-136)
Eine Erinnerung an Eugen Fink: Zum 100. Geburtstag von Eugen Fink (1905-2005)
Milan Kangrga

Rasprava o knjizi “Utopija i inauguralni paradoks” Gordane Bosanac (str. 137-149)
Discussion on “Utopia and Inaugural Paradox”, a Book by Gordana Bosanac
Gordana Bosanac, Lino Veljak, Hrvoje Jurić, Marijan Krivak

Teškoće s nirvânom: Kraj mišljenja i ponovno rođenje govora (str. 151-163)
Troubles with ‚nirvâna‘: The End of Thought and the Re-Birth of Speech
Borislav Mikulić

Hegelova “Znanost logike” (str. 165-177)
Hegels “Wissenschaft der Logik”
Zvonko Šundov

DIJALOZI

Anatomija jednog paternalističkog i anti-liberalnog stava prema suvremenoj eugenici (str. 179-193)
Anatomy of a Paternalist and Anti-liberal View on Contemporary Eugenics
Darko Polšek

IN MEMORIAM

Eugene E. Ryan (str. 195-197)
Tomislav Petković

RECENZIJE I PRIKAZI (str. 199-229)

Pavo Barišić (ur.): Demokracija i etika
Marita Brčić

Gordana Bosanac (ur.): Izabrana djela Blaženke Despot
Ankica Čakardić

Ivan Golub – Vladimir Paar: Skriveni Bog. Nove dodirne točke znanosti i religije
Dražen Zetić

Jadranka Damjanov: Metafizika crteža
Marko Tokić

Zdravko Tomac: Ponoćne misli
Drago Šimundža

Thomas Hobbes: Levijatan. Građa, oblik i moć crkvene i građanske države
Srećko Pulig

Helmuth Plessner: Stupnjevi organskoga i čovjek
Mladen Planinc

Bruno Latour: Nikada nismo bili moderni
Snježan Hasnaš

McKenzie Wark: Hakerski manifest
Tonči Valentić

Uwe Wesel: Mit o matrijarhatu
Darija Žilić

Michael Walzer: Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism
Maja Profaca

Alan Bryman: The Disneyization of Society
Krunoslav Nikodem

FILOZOFSKI ŽIVOT (str. 231-246)

Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Snježan Hasnaš, Jelena Debeljak, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Ivana Zagorac, Marijan Krivak, Tonči Valentić

Filozofska istraživanja