20. Dani Frane Petrića

Kolovoz 7, 2011

Filozofska gibanja na jugoistoku Europe – Program Od Petrića do Boškovića: mijene u filozofiji prirode – Program Programska knjižica