28. Dani Frane Petrića

Rujan 19, 2019

Dvadeset i osma po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića održat će se od 22. do 28. rujna 2019. u Cresu,

27. Dani Frane Petrića

Rujan 18, 2018

Dvadeset i sedma po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića održat će se od 23. do 29. rujna 2018.