21. Lošinjski dani bioetike / 21st Lošinj Days of Bioethics

Mali Lošinj

Dvadeset i prva po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Lošinjski dani bioetike održava se od 14. do 17. svibnja 2023. u Malom Lošinju (Hrvatska), u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Suorganizatori 21. Lošinjskih dana bioetike su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a Studentsku bioetičku radionicu, kao sastavni dio Lošinjskih dana bioetike, suorganiziraju Udruženje studenata filozofije i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokrovitelj je manifestacije Primorsko-goranska županija, a medijski su pokrovitelji časopis Medix i Universitas portal.

21. Lošinjski dani bioetike obuhvaćaju: međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha (15.–16. svibnja), Studentsku bioetičku radionicu Bioetika, okoliš i ne-ljudska živa bića (14.–17. svibnja) i okrugli stol Umjetna inteligencija i budućnost čovječanstva (17. svibnja). Također će biti upriličeno tradicionalno predstavljanje recentnih bioetičkih izdanja (15. svibnja), a tijekom skupa (14.–17. svibnja) u hotelu Aurora bit će postavljena izložba fotografija mladih osječkih fotografa Ivana Kelama Rupčića i Frana Andrića pod naslovom Betonski spavači: „brutalna“ utopija, etika i estetika zgrada u Osijeku.

Na 21. Lošinjskim danima bioetike sudjelovat će više od 120 znanstvenika i studenata iz sedam zemalja (Francuska, Hrvatska, Kanada, Njemačka, Slovenija, Srbija i Sjedinjene Američke Države).

Ovdje se nalazi program skupa, a ovdje možete preuzeti cjelokupnu publikaciju skupa.


Twenty-first international scientific and cultural conference Lošinj Days of Bioethics is being held from May 14 to May 17, 2023 in Mali Lošinj (Croatia), organized by the Croatian Philosophical Society, Croatian Bioethics Society and Town of Mali Lošinj. The co-organizers of the Conference are the Croatian Centre of Excellence for Integrative Bioethics and the Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb, while the Student Bioethics Workshop, as a constituent part of the Conference, is co-organized by the Students of Philosophy Association and the Department of Philosophy of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. The patron of the Conference is Primorje-Gorski Kotar County and media sponsors are journal Medix and Universitas Portal.

21st Lošinj Days of Bioethics comprise: International Symposium Integrative Bioethics and New Epoch (May 15–16), Student Bioethics Workshop Bioethics, Environment and Non-Human Living Beings (May 14–17), and Round Table Artificial Intelligence and the Future of Humanity (May 17). There will also be a traditional presentation of recent bioethical publications (May 15), as well as photo exhibition Concrete Sleepers: “Brutal” Utopia, Ethics and Aesthetics of Buildings in Osijek by young Osijek photographers Ivan Kelam Rupčić and Fran Andrić (Aurora Hotel, May 14–17).

The conference will be attended by more than 120 scientists and students from seven countries (Canada, Croatia, France, Germany, Serbia, Slovenia, and the United States of America).

Here you can find the programme of the Conference, while here you can download the entire publication of the Conference.